Valgevene projekt

Aastal 2020 alustatud projekti raames tutvustatakse Eesti kogemusi IT-lahenduste juurutamisel tervishoiusektoris ning aidatakse kaasa nende rakendamisele Valgevenes.

Tihedamas koostöös Valgevene Tervishoiuministeeriumiga ja tervishoiuvaldkonna otsustajatega keskendutakse peamiselt e-tervise lahenduste tutvustamisele ja rakendamisele. Klastri senine kogemus näitab, et oluline oma tegevusi fokuseerida ning Valgevene tervishoiusministeerium ning erinevaid haiglajuhid on kõige rohkem huivtatud Eesti kogemusest e-tervise eri osade rakendamises.

Projekti käigus on oluline suurendada Valgevene tervishoiusektori teadlikkust Eesti kogemusest e-tervise osas ning korraldada teadlikkuse suurendamisele ja kontaktide loomisele suunatud üritusi.

Koostöös Valgevene partneritega ja spetsialistidega toimub Välisministeeriumi arengukoostööprojekt „Eesti IT-lahenduste tutvustamine ja e-tervise lahenduste rakendamine Valgevene tervishoiusektoris“.

Koostöö Valgevene partneritega on kestnud üle kolme aasta. 2016. aasta lõpus toimus klastri eestvedamisel esimene suurem Eesti arstide ja meditsiiniõppejõudude kohtumine Eestis. Visiidil osales kaheksa arsti ja õppejõud, erakorralise meditsiiniabi  ja onkoloogia erialadelt.

2017. aasta kevadel jagasid erialaseid teadmisi Eesti kõrva-nina-kurguarstid Minski Riikliku Teadus-Praktilises Otorinolarüngoloogia Keskuses ning Onkoloogia ja Meditsiinilise Radioloogia Keskuses, Eesti spetsialistid viisid läbi mitmeid operatsioone.

2018. aasta veebruaris tutvustati Vitebski Riiklikus Meditsiiniülikoolis Eesti e-tervise lahendusi ja  ravivõimalusi,  Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud rääkisid meditsiiniasutuste töö ümberkorraldamise võimalustest. Visiidi raames korraldati Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonikeskuses seminar spetsialistide kaasaegse väljaõppe osas.

2018. aasta novembris sai koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega ja Valgevene Tervishoiuministeeriumiga korraldatud IT ja meditsiinivaldkonna spetsialistide e-tervise alane seminar Tallinnas.

Valgevene projekti raames valminud videod: