Gruusia huvitub Eesti e-tervisest ja narkorehabilitatsiooni kogemusest

Septembri lõpus tutvustas Medicine Estonia klaster Eesti tervishoiuvaldkonna arenguid Gruusias. Visiidil keskenduti infotehnoloogia, narkorehabiltatsiooni ja psühhiaatria valdkonnale, samuti tutvustati Eesti sünnitus- ja õendusabi korraldust. Klastri  liikmetel oli mitmeid kohtumisi nii avalike haiglate kui ka erakliinikute tippjuhtidega Tbilisis ja Telavis.

Ida-Tallinna Keskhaigla e-süsteemide ja arenduskeskuse eksperdi Pille Kinki sõnul ei ole Gruusia infrastruktuur e-teenuste osas nii arenenud kui Eestis, kuid eeldused on olemas ja interneti kättesaadavus on hea. “Tundub, et nii tervishoiuteenuste osutajad kui ka riik soovivad tänast praktikat ehk paberimaailma oluliselt vähendada. E-teenustes nähakse võimalusi nii kvaliteedi parendamiseks kui ka efektiivsemaks ajakasutuseks. Gruusias kasutusel olevad infosüsteemid pärinevad lähiriikidest, näiteks Türgist.  Nähtud tehnilised lahendused on suuresti vabatekstilist andmesisestust võimaldavad ning puudub rahvusvaheliste klassifikatsioonide kasutamise võimalus,” kirjeldas Pille Kink Gruusia hetkeolukorda. Ta lisas, et suurt puudust tuntakse Gruusias spetsialistidest, kes tegeleks infosüsteemide arendamiseks vajalike protsesside kaardistamise ja soovide kirjeldamise ning realiseerimisega. Selles osas on Eestil kindlasti võimalus pakkuda omapoolset teadmist ja kogemust.

Tbilisi vaimse tervise ja sõltuvuse ennetamise keskuses toimus arutelu psühhiaatriaabi võimaluste parendamise teemal. Viljandi Haigla psühhiaatri Riina Jentsi sõnul on Gruusias suureks probleemiks sõltuvushäiretega patsientide ravi ja rehabilitatsiooni korraldamine. “Viljandi Haiglas on Eestis ainulaadne osakond, kus pakutakse narkomaanidele pikaajalist rehabilitatsiooniteenust. Arutasime Gruusia kolleegidega erinevaid koostöövõimalusi rehabilitatsiooniprogrammide koostamisel ja patsientide Eestisse ravile suunamisel,“ ütles Riina Jents.

Tbilisi Keskhaiglas tutvuti sealse haigla renoveeritud üksustega ning tutvustati omaltpoolt Eesti patsiendi käsitlust. Suurt huvi pakkus Eesti kogemus haiglate klienditeeninduse ja õendusabi korraldamisel, mida tutvustas ITK klienditeeninduse juht Lea Karik.

Gagua´s kliinikus tutvuti sünnitusabi ja neonatoloogia osakonna võimalustega. Telavi lastekliinikus tunti huvi Eesti neonatoloogide võimaliku praktiseerimise vastu sealses haiglas ning arutati koostöövõimalusi laste vaimse tervise probleemide käsitluses ja rehabilitatsiooni võimalustes.

Medicine Estonia klastri juhatuse liikme Inge Suderi sõnul on viimastel aastatel koostöö Gruusiaga järjest tihenenud. “Eestist on Gruusias praktiseerinud juba üle 10 arsti ja spetsialisti ning toimunud on mitmeid kõrgetasemelisi visiite ja seminare. Grusiinid on väga huvitatud edasisest koostööst kohalike ülikoolide, kliinikute ja meie klastri liikmete vahel. Lähitulevikus on plaanis arendada Gruusia e-süsteemide võimalusi kahe riigi spetsialistide tihedama koostöö kaudu ning aidata paremaks muuta Gruusia psühhiaatria valdkonna patsientide käsitlemise süsteemi. Samuti on Gruusias väga oodatud meie neonatoloogid ja nende kogemused. ” lisas Inge Suder.

 

Tvildiani Ülikooli Kliiniku prorektori Sergo Tabagari sõnul oli Eesti kolleegide visiit erinevatele Gruusia organisatsioonidele väga vajalik ja kasulik. “Saime rohkelt infot, kuidas Eestis on erinevad e-lahendused tervishoius üles ehitatud ja mil moel toetab tervishoiu arengut haridussüsteem. Leppisime kokku, et koostöö jätkub ja edaspidi tegeletakse erinevate valdkondadega rohkem süvitsi. Soovime keskenduda konkreetsete erialade ja teemadega seotud küsimustele nagu seadusandlus, teenuste, sh e-teenuste arendamine ning diagnostika ja ka erinevate konkreetsete patoloogiate ravi,” selgitas prorektor Tabagari edasisi plaane.

Edaspidi on eesmärgiks jätkata suhtlust nii institutsionaalsel kui ka individuaalsel tasemel, planeerida koostööprojekte, jätkata konsulteerimist juba konkreetsetel erialadel, milles Eesti spetsialistid saavad aidata Gruusia kolleege.

 

2012. aastal loodud Medicine Estonia klastri eesmärk on tutvustada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti meditsiiniteenuse pakkujatest positiivne kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Gruusia visiit toimus Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Kasahstani, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõzstani tervishoiusektori arendamine“ raames.