Yhteispalvelu

Yhteispalvelu Medicine Estonia auttaa ulkomaalaisia eturyhmiä löytämään palveluntarjoajia ja kumppaneita Viron terveydenhoitopalveluiden tarjoajien joukosta. Se luo ja välittää kontakteja, esittelee jäseniensä tarjoamia palveluita potilaille, välittäjille ja mahdollisille muille yhteistyökumppaneille. Yhteispalvelun tärkeimpiä tehtäviä on markkinoida jäsentensä palveluita kohdemarkkinoilla sekä lisätä virolaisten palveluntarjoajien tunnettuutta seuraavin keinoin:

1. Vierailujen järjestäminen palveluntarjoajien luo.
Medicine Estonia järjestää vierailuja kaikkien jäsentensä luo – sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimiville klinikoille, sairaaloihin, laboratorioihin ja erityishoitolaitoksiin. Yhteispalvelu esittelee myös Virossa tarjottavia, eurooppalaista laatua vastaavia palveluita, maailmanluokan laitteita sekänykyaikaisia palveluolosuhteita. Medicine Estonia järjestää myös virolaisille terveyspalveluosaajille vierailumatkoja ulkomaisille klinikoille. Mikäli haluatte esitellä klinikkaanne, sairaalaa tai terveyskeskusta virolaisille palveluntarjoajille, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä Medicine Estonian henkilökuntaan. Myös terveyspalveluista kiinnostuneiden välittäjäien ja matkailuyrittäjien yhteydenotot ovat tervetulleita.

2. Konferenssien järjestäminen ja niihin osallistuminen.
Medicine Estonia järjestää jäseniensä palveluita esitteleviä markkinointitapahtumia, seminaareja ja konferensseja sekä rajatuille kohderyhmille että suurelle yleisölle.

3. Tapaamisten järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tutustu ”Yhteistyökumppanit”.
Tutustu ”Palvelutarjoajat”.
Medicine Estonia auttaa löytämään sopivat yhteistyökumppanit virolaisten palveluntarjoajien joukosta, mutta lopullisen valinnan tekee jokainen – niin hoitoyksikkö kuin potilaskin – itse. Yhteispalvelu ei ole potilaiden välittäjä eikä ota korvausta palveluistaan.