Miksi Viroon?

Korkealaatuisia lääketieteellisiä palveluja tutussa Virossa

Potilas voi nykyään itse valita terveyspalvelunsa tarjoajan. Valtioiden rajojen merkitys tätä valintaa tehtäessä vähenee jatkuvasti. Sekä kansallinen lainsäädäntö, ja että myös Euroopan unionin potilasdirektiivi, tukevat hoitoon hakeutumista ulkomailla.

Ulkomaisista hoitomahdollisuuksista kiinnostuneille suomalaisille Viro on järkevä valinta. Suomesta käsin Virossa käydään terveystarkastuksissa, hammashoidossa, silmäleikkauksissa, hoitamassa ylipaino-ongelmia sekä lonkkaproteesileikkauksessa – ja nämä ovat vain muutamia esimerkkejä.

Tutkimusten mukaan suomalaisilla on Viron terveyspalveluista kuva ihan arkipäiväisenä, rehellisenä ja huolellisena. Viro on yhä nopeammin kehittyvänä EU-maana omanlaisensa pieni tulevaisuuden yhteiskunta, jota pidetään nykyaikaisen terveyspalvelujen järjestämisen, niiden saatavuuden ja laadun esikuvana, myös Suomessa.

Hoito ja palvelun laatu on Virossa samantasoista kuin Suomessa. Virolaiset klinikat tarjoavat nykyaikaista hoitoympäristöä, käyttävät modernia tekniikkaa ja noudattavat EU:n standardeja. Paikalliset lääkärit ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita. Hoitojonot ovat Virossa lyhyitä ja potilaiden hoitotarpeisiin vastataan yksilöllisesti.

Viro on yksi harvoista maista maailmassa, joissa suomalainen saa hoitoa omalla äidinkielellään. EU:n potilasdirektiivin ja Suomen lainsäädännön ansiosta on hoito- ja matkakorvauksen saaminen Kelasta yksinkertaistunut ja laajentunut entisestään.

Tervetuloa Viroon!

Tasokkaat lääkärit ja ystävällinen hoitohenkilökunta

Hyvän lääkärin on oltava pätevä ja kokenut sekä osaava ja empaattinen
Hyvät lääkärit ovat terveydenhuollon perusta. Perusteellisen osaamisen ja kokemuksen ohella virolaiset lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat saaneet potilailta kiitosta empaattisesta, antaumuksellisesta ja ihmisläheisestä suhtautumisestaan potilaisiin. Lääkärit ottavat huomioon potilaiden tarpeet ja varaavat kullekin potilaalle riittävästi aikaa.

Yliopistovertailussa maailman parhaimpien kolmen prosentin joukkoon kuuluvassa Tarton yliopistossa on koulutettu huipputason lääkäreitä jo neljänsadan vuoden ajan. Virolainen lääkärikoulutus on myös vuosia ollut arvostettu vaihtoehto suomalaisille opiskelijoille. Virolainen järjestelmä edellyttää, että lääkärit täydentävät osaamistaan ja pätevyyttään säännöllisesti. Virolaiset lääkärit ovat toivottuja ja arvostettuja työntekijöitä Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa, ja useat lääkärit työskentelevätkin samanaikaisesti sekä Virossa että Suomessa. Useat virolaiset kirurgit ovat työskennelleet myös Camp Bastionissa Afganistanissa, jota pidetään yhtenä maailman parhaimmista vaativien vammojen hoitoon erikoistuneista sairaaloista.

Hyvä koulutus, kokemus ja aloitteellisuus kannustavat myös innovatiivisten hoitokeinojen ja teknologioiden käyttöönottoon. Virossa toimii ainutlaatuinen solulaboratorio, jossa kasvatetaan kantasoluja. Maassa on tehty myös ensimmäiset ihon luomiseen ja hammasten autotransplantaatioon liittyvät toimenpiteet. Tallinnassa toimii myös kansainvälistä tasoa oleva multippeliskleroosin keskus, jossa hoidetaan myös erittäin harvinaisia neurologisia sairauksia.

Poikkitieteellinen lähestymistapa on arkea useilla Viron terveydenhuollon aloilla. Erilaisten erikoisalojen asiantuntijoiden välinen yhteistyö auttaa varmistamaan tehokkaamman, ja yleensä myös edullisemman hoidon.

Helppo sijainti ja hyvä suomen kielen taito

Pieni ja kotoisa eurooppalainen maa
Viron historialliset ja kulttuuriset yhteydet Pohjoismaihin, Saksaan ja Venäjään ovat tehneet Virosta ainutlaatuisen maan. Viro edustaa pohjoismaisia arvoja, saksalaista täsmällisyyttä ja venäläistä vieraanvaraisuutta. Viro muistuttaa olemukseltaan ja kielellisesti Suomea, ja virolaisten seurassa on helppo viihtyä.

Virolaiset ovat kielitaitoisia ja kohteliaita. Lääkärit, sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilöstö osaavat suomea. Suurella osalla hoitohenkilöstöä on laajaa kokemusta suomalaisten potilaiden hoitamisesta, sillä he ovat joko työskennelleet Suomessa tai hoitaneet suomalaisia potilaita Virossa. Sairauskertomus on useimmiten mahdollista saada suomeksi. Virossa suomella pärjää myös kaupungilla, kahviloissa ja kaupoissa.

Laivamatka Helsingistä Tallinnaan kestää vain kaksi tuntia, ja enemmistö Medicine Estonian jäsenistä tarjoaa palveluja juuri Tallinnassa. Satamasta ja lentokentältä on Tallinnan keskustaan vain muutaman minuutin ajomatka. Pienessä maassa kaikki on lähellä ja myös rauhallista, tehokasta sekä toimivaa.

Hoitoon tulevalla potilaalla on yleensä matkalla mukanaan perheenjäsen tai muu läheinen. Matkojen, majoituksen ja ruokailujen kohtuullinen hintataso sekä monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet tekevät Virosta houkuttelevan terveydenhuoltopalveluja tarjoavan matkakohteen.

Nykyaikainen teknologia

Innovaatio ja huipputeknologia terveydenhuollon palveluksessa
Laadukas infrastruktuuri on yksi virolaisen terveydenhuollon prioriteeteista. Terveydenhuoltolaitosten ja laboratorioiden sisustus, laitteisto sekä teknologia ovat kansainvälistä tasoa ja usein myös nykyaikaisemmat kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa. Uusi teknologia tekee hoidosta miellyttävämpää potilaalle, on tehokkaampaa sekä helpottaa ja nopeuttaa kanssakäymistä hoitohenkilökunnan kanssa.

Viro on potilaskeskeisen terveydenhuollon osaaja. Uudet osaamisalat, kuten toiminnallisen kudoksen luomiseen pyrkivät regeneratiivinen lääketiede ja kudoslääketiede, telelääketiede sekä sähköiset palvelut, ovat osa arkea. Virossa on myös geenitutkimukseen keskittynyt genomikeskus. Virossa on käytössä maailmassa ainutlaatuinen, koko maan kattava sähköinen terveydenhuoltojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan diagnoosin tulosten turvallinen välitys kaikille tarvittaville asiantuntijoille nopeasti ja samanaikaisesti. Näin varmistuu potilaan monialainen hoito, josta puhutaan maailmalla paljon, mutta jota kuitenkin käytetään vielä vähän. Sähköisiä lähetteitä ja sähköistä konsultaatiota käytetään Virossa päivittäin. Vuonna 2013 jopa 97% resepteistä oli digitaalisia. Myös Suomen on tarkoitus ottaa käyttöön Viron järjestelmää vastaavat sähköiset terveydenhuoltopalvelut (Viron sähköinen palveluväylä X-tie).

Viro on Euroopan johtava maa sähköisissä terveydenhuoltopalveluissa. Se ohitti Tanskan, Ruotsin ja Suomen tutkimuksessa, johon osallistui 30 eurooppalaista maata. Langaton internet-yhteys, Virosta lähtöisin oleva Skype, web- kamerat sekä muut tekniset laitteet ovat osa terveydenhuollon arkea Virossa. Ne helpottavat yhteydenpitoa potilaan, potilaan läheisten sekä hoitohenkilökunnan välillä. Potilas saa diagnoosia ja hoitoa koskevat tiedot mukaansa tarvittaessa myös tallennettuna CD:lle tai muistitikulle.

Laadukas ja toimiva terveydenhuoltojärjestelmä

Virolaisen terveydenhuoltojärjestelmän laatu ja joustavuus on eurooppalaista huipputasoa
Pienessä maassa jokainen potilas on lääkärilleen tärkeä. Kohtelias ja asiallinen suhtautuminen potilaaseen, läpinäkyvä hinnoittelu sekä potilaan parasta silmällä pitäen viritetyt hoidot ovat ominaisia Viron terveydenhuoltojärjestelmälle. Virossa terveydenhuollon laadulle asetetaan korkeat vaatimukset. Jokainen yksityiskohta on loppuun saakka harkittu ja säännelty sekä Viron oman lainsäädännön että Euroopan unionin direktiivien nojalla.

Hoitotulosten puolesta Viro kuuluu terveydenhuoltoalan johtavien maiden joukkoon Suomen, Norjan, Ruotsin ja Islannin ohella. Muiden kuin sydänleikkausten osalta, leikkaustenjälkeisen eliniän pidentyminen on Virossa Euroopan viiden parhaan maan joukossa. Lapsikuolleisuuden alhaisuuden osalta Viro on kymmenen parhaan maan joukossa. Virolaiset laboratoriot ja diagnostiikkakeskukset täyttävät ISO-standardin laatuvaatimukset. Paikalliset terveydenhuoltoalan laitokset ovat pärjänneet erittäin hyvin EU:n standardien mukaisissa johtamisen laatua koskevissa vertailuissa.
Pieni maa on samalla myös joustava ja pystyy tarjoamaan potilaskohtaista hoitoa. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman laadukasta ja todellisia tarpeita vastaavaa terveydenhuoltopalvelua. Virossa kiinnitetään erityistä huomiota ystävälliseen ja välittömään kanssakäymiseen potilaan kanssa, ja sopimuksista pidetään kiinni. Ajanvaraus on nopeaa, ja ajan saa palvelusta sekä palveluntarjoajasta riippuen, joko muutaman päivän tai viikon kuluessa – usein myös samalle tai seuraavalle päivälle.

Medicine Estonia takaa laadun

Viroon hoitoon– varmaa, mukavaa ja helppoa
Medicine Estonia -palvelu yhdistää Viron parhaat ja tunnetuimmat terveydenhoitopalvelujen tarjoajat. Heidät tunnetaan huipputason hoidosta, edistyksellisyydestä sekä huolehtivaisesta suhtautumisesta potilaaseen. Useat niistä ovat palvelleet suomalaisia asiakkaita jo yli kymmenen vuoden ajan. Klusterin jäsenten tasokkaaseen palveluvalikoimaan sisältyvät lähes kaikki erikoisalat.

Käytännön hoitotiedusteluissa ohjaamme potilaita ja välittäjiä ottamaan yhteyttä suoraan jäsenyrityksiin. Yhteispalveluun kuuluvissa hoitoalan yrityksissä työskentelee suomea tai englantia osaava henkilökunta, joka vastaa kysymyksiin, esittelee hoitomahdollisuuksia, ehtoja ja lääkäreitä, vastaa hintatiedusteluihin ja antaa muuta tietoa.

5 vaihetta:

Mikäli haluatte hoitoa, vaihtoehtoisen diagnoosin tai terveystarkastuksen:
• Tutustukaa verkkosivustoon www.medicineestonia.eu.
• Valitkaa terveydenhoitopalvelu.
• Valitkaa mieleisenne palveluntarjoajat.
• Ottakaa heihin suoraan yhteyttä.
• Tiedusteluunne vastataan parin arkipäivän kuluessa.

3 vaihetta:

Mikäli olette kiinnostuneita yhteistyöstä virolaisten palveluntarjoajien kanssa:
• Tutustukaa verkkosivustoon www.medicineestonia.eu.
• Ottakaa yhteyttä yhteyspalvelun edustajaan.
• Osallistukaa Medicine Estonian järkestämälle vierailulle.