Vene meditsiiniturismi esindajad soovitavad Eestisse ravile tulla

4.-6. veebruarini külastas Eestit järjekordne delegatsioon tervishoiu esindajaid ja ajakirjanikke Moskvast ja Peterburist. Kolme intensiivse päeva jooksul külastati Medicine Estonia klastri liikmeid, tutvuti siinsete ravivõimalustega ja sõlmiti mitmeid koostööleppeid.

Külalised olid veendunult ühel meelel, et Eesti meditsiin on väga kõrgel tasemel. Seda nii varustuse, arstide kompetentsi kui ka teeninduse taseme poolest.

Delegatsiooni liikmete tagasisidest selgub, et neid üllatas positiivselt meditsiinipersonali töökus ja hea suhtumine patsientidesse.