Soovime, et üha rohkem inimesi teaks – Eestisse tasub ravile tulla. Selle nimel on ühendanud jõud meditsiiniteenustega seonduvad asutused: haiglad ja kliinikud, labori- ja erihoolekandeteenuse pakkujad, teadusarenduskeskus, ülikoolid ja klastrid.

Mis on Medicine Estonia?

Medicine Estonia klaster on kogum ühesugustest või omavahel seotud meditsiiniteenuseid pakkuvatest asutustest, mis:
• aitab tõsta oma liikmete rahvusvahelist konkurentsivõimet
• võimaldab klastri liikmetel teenida tulu tervishoiuteenuste ekspordilt
• on Eesti Meditsiiniekspordi Klasteri projekt, mida EAS rahastab EL-i Regionaalarengu Fondist

Loe lisa

Klastri teenused

• Oma liikmete teenuste turundamine sihtturgudel
• Teabe kogumine ja vahendamine välisturgude kohta
• Kontaktide loomine ja vahendamine
• Oma liikmete esindamine ekspordiga haakuvates riigisisestes küsimustes

Loe lisa

Meedias

  • Aserbaidžaanist arsti praktika


    Loe lisa
  • Ukraina arstid praktikal silmakliinikus


    Loe lisa