Ukraina abistamiseks läbi viidavatest projektidest

Klaster on Ukraina abistamiseks võtnud ette mitmeid samme, käivitunud on Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) poolt rahastatud  vaimse tervise projekt Ukraina sõdurite ning nende lähedaste aitamiseks, Ukraina poole on teele saadetud kiirabiautod, ravivoodid, ortopeedilised vahendid, ravimid ning Regionaalhaigla palliatiivravi meeskond aitab Vinnytsia linnas asuval Podolski RegionaalseL Onkoloogiakeskusel luua kaasaegset palliatiivravikeskust.

Fookuses on vaimne tervis

Ukraina tervishoiusüsteemi nõrk lüli on olnud juba enne sõda  psühholoogiline abi ja kriisinõustamine. Sõjaolukorras on vajadus professionaalse psühholoogilise abi järele muutunud kriitiliselt oluliseks.

2023. aasta suvel algas Ukraina vaimse tervise valdkonda panustav ESTDEV projektUkraina vigastatud võitlejate ja nende pereliikmete vaimse tervise toetamine läbi Ukraina tervishoiu- ja haridustöötajate koolitamise ja koostöö“, milles osaleb lisaks teistele projektipartneritele ka Regionaalhaigla.
Projekti raames on Eesti delegatsioon külastanud kaks korda Ukrainat, käinud erinevates tervishoiuasutustes ja psühhiaatriakliinikutes. Samuti osaleti oktoobris Jaremches toiminud rahvusvahelisel konverentsil, kus teiste seas tegid ettekande Regionaalhaigla kliiniline psühholoog Marko Neeme, eelmisel aastal ka Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku konverentsil osalenud Kanadas praktiseeriv psühhiaater Jakov Shlik ja psühhoanalüütik Endel Talvik.

Septembris toimus Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus kolmepäevane seminar Ukraina psühholoogidele ja psühhiaatritele. Regionaalhaigla juhtivpsühholoog Kristi Kalvik kommenteeris seminari järgmiselt. “Koolitusel osalesid psühholoogid Ukraina eri piirkondadest ning üheks oluliseks eesmärgiks oli aidata luua ühtne võrgustik, mis võimaldaks keerulises sõjaolukorras kogemusi jagada, nendest õppida ning  üksteist toetada. Seminaril harjutasime koos ka eneseabivõtteid, millest on kasu nii abiandjale endale kui ka patsientidele, tutvustasime psühholoogilist esmaabi kui olulist meetodit kriisiga toimetulekul, rääkisime psühholoogilisest abist lastele ja perele tervikuna ning tegime koos praktilisi harjutusi õpitu kinnistamiseks.“ Kalviku sõnul on oluline ka kogemus Eesti psühholoogidele, kes saavad Ukraina kolleegidelt palju väärtuslikku.

Funktsionaalsed ravivoodid Ukraina haiglatele

Detsembris saadeti Regionaalhaigla Hiiu korpustest Ukraina suunas teele 66 funktsionaalset ravivoodit.

Palliatiivravi vajab vaimse tervise edendamist ja  arendamist tõusvate vähijuhtude foonil

Regionaalhaigla palliatiivravikeskuse psühholoog Inna Gorislavskaja esines ettekandega Podolski Regionaalse Onkoloogiakeskuse rahvusvahelisel konverentsil. Ettekanne andis ülevaate psühholoogi tööst onkoloogiliste haigete abistamisel. Sealne vaimse tervise eestvedaja Natalia Lapšova ütles, et nende jaoks on Eesti kogemus vaimse tervise keskuse ülesehitamisel väga oluline. „Oleme enda keskuse loomisega alles algusjärgus ning vajame praktilisi nõuandeid ja soovitusi, kuidas vähihaigete palliatiivravi parimal viisil korraldada,“ ütles Lapšova ning lisas: “Ukraina statistikale toetudes, on vähijuhtude arvud eri paikmete osas Ukrainas tõusuteel, vähki avastatakse palju just  sõduritel.“ Põhjusi selleks on mitmeid, rolli mängib nii sõjapiirkondades leviv kiirgus kui ka sõjaga kaasnev stress ja vaimse tervise probleemid.