Dr Arkadi Popov tuvustas Eesti telemeditsiini lahendusi Valgevene kolleegidele

Dr Arkadi Popov tuvustas Eesti telemeditsiini lahendusi Valgevene kolleegidele

Novembris tutvustas Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov Eesti telemeditsiini lahendusi Valgevene haiglajuhtidele ja tervishoiuspetsialistidele.

Virtuaalselt peetud seminaril keskendus dr Popov Eestis kasutusel olevate telemeditsiini lahenduste ja programmide tutvustamisele, samuti telemeditsiinis vajalikele seadmete ning hädaabitranspordiga seotud teemadele. Kuna Valgevene arstide kogemused telemeditsiini võimaluste rakendamises on veel tagasihoidlikud, oli välismaa kolleegide huvi Eesti kogemuse vastu elav.

Klastri Medicine Estonia eestvedamisel toimuvas tihedamas koostöös Valgevene haiglajuhtidega keskendutaksegi peamiselt Eesti e-tervise erinevate lahenduste tutvustamisele. Klastri juhatuse liikme Inge Suderi sõnul näitab senine kogemus, et Valgevene haiglajuhid ja arstid on kõige rohkem huvitatud just Eesti kogemusest e-tervise eri osade praktilisest rakendamises oma igapäevatöös.

Valgevene Tervishoiuministeeriumi e-tervishoiulahenduste koordinaatori Nikolai Romanovi sõnul tekitas seminar suurt huvi nii erakorralise meditsiinis tegelevate spetsialistide kui ka eriarstide ringis. “Erilist huvi tunti e-kiirabi ja X-tee süsteemide rakendamise ja telemeditsiinilise „arsti ja patsiendi” mudeli vastu. Samuti tekitas elavat arutelu ka võimalik uus lähenemisviis Valgevene meditsiiniabi korraldamisele – „Hands free” brigaadid,” jagas oma mõtteid Nikolai Romanov.

Seminari korraldanud Medicine Estonia klastri juhatuse liikme Inge Suderi sõnul on koostöö Valgevene partneritega kestnud juba üle kolme aasta. “2016. aasta lõpus toimus klastri eestvedamisel esimene suurem Eesti arstide ja meditsiiniõppejõudude kohtumine Valgevene kolleegidega. Visiidil osales toona kaheksa Eesti arsti ja õppejõudu erakorralise meditsiiniabi ning onkoloogia erialadelt. Sealt edasi on meil olnud Valgevene kolleegidega pidev kontakt,” selgitas Suder.

Klastri Medicine Estonia koostöö Valgevene partneritega ja spetsialistidega toimub Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Eesti IT-lahenduste tutvustamine ja e-tervise lahenduste rakendamine Valgevene tervishoiusektoris“ raames. Käesoleval aastal alustatud projekti raames tutvustatakse Eesti kogemusi IT-lahenduste juurutamisel tervishoiusektoris ning aidatakse kaasa nende rakendamisele Valgevenes.

2017. aasta kevadel jagasid Eesti kõrva-nina-kurguarstid erialaseid teadmisi Minski Riikliku Teadus-Praktilises Otorinolarüngoloogia Keskuses ning Onkoloogia ja Meditsiinilise Radioloogia Keskuses. Eesti spetsialistid viisid kohapeal läbi ka mitmeid operatsioone.

2018. aasta veebruaris tutvustati Vitebski Riiklikus Meditsiiniülikoolis Eesti e-tervise lahendusi ja  ravivõimalusi. Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud rääkisid meditsiiniasutuste töö ümberkorraldamise võimalustest. Visiidi raames korraldati Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonikeskuses seminar spetsialistide kaasaegse väljaõppe osas.

2019. aastal on klastril kavas Vagevene suunal virtuaalseid seminare ja koolitusi jätkata.