Medicine Estonia

Sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalvelujen hankkiminen sekä niiden markkinointi EU:ssa yli maanrajojen muuttui vuoden 2014 alussa, jolloin EU:n potilasdirektiiviä ryhdyttiin soveltamaan myös Suomessa.

EU:n kansalaisilla on nyt oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon ja hakea sieltä tarvitsemiaan terveyspalveluja. Direktiivin mukaan tällaisen henkilön sairaanhoitokustannukset on korvattava kuten kotimaassakin saadusta hoidosta korvattaisiin. Potilas maksaa hoitokustannukset ensin itse ja hakee niihin liittyvän korvauksen jälkikäteen kotimaansa viranomaisilta.

Medicine Estonia on virolaisten sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluita tarjoavien yritysten yhteispalvelu. Sen kautta saa tietoja Virossa tarjottavista terveydenhoitopalveluista ja palveluntarjoajista. Jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden esittelysivut ohjaavat kysyjän eteenpäin varsinaisen palveluntarjoajan luo.
Medicine Estonia järjestää yhteismarkkinointia, luo ja välittää kontakteja, tekee yhteistyötä kumppaniensa kanssa sekä kerää ja välittää paikallisyrityksille tietoa muiden maiden terveysmarkkinoista. Lisätietoja: ”Yhteispalvelun toiminta”, ”Hoitopalvelut” ja ”Palveluntarjoajat”.

Medicine Estonia ei ole varsinaisten palvelujen välittäjä, ajanvaraaja eikä ota korvausta palveluistaan. Medicine Estonia klusteri yhdistää Viron terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat, jotka hoitavat ulkomailta saapuvia potilaita. Klusteria rahoitti osittain Viron elinkeinoelämän edistämissäätiö EAS Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Hankkeen aloituspäivä oli 1.5.2012, ja päättymispäivä oli 31.12.2014.

Terveydenhoitopalveluiden vienti ei ole uusi ilmiö Virossa. Esimerkiksi traumatologian tohtori, kirurgi Arnold Seppo sekä sydänkirurgi tri Toomas-Andres Sulling olivat jo vuosia sitten tunnustettuja alojensa erikoisasiantuntijoita, joiden luo tultiin muun muassa Suomesta ja Venäjältä. Luottamus virolaisiin lääkäreihin on nykyisinkin vahva, ja useat ulkomaalaiset potilaat käyvät hoidossa juuri Virossa. Lukuisat virolaislääkärit työskentelevät myös Suomessa. Politiikantutkimuskeskus PRAXIS ja Viron kehitysrahasto ovat yhteistyössä tehneet tutkimuksen terveys- ja hyvinvointipalveluiden vientimahdollisuuksista. Se vahvistaa, että Viron terveydenhuolto, asiantuntevat lääkärit ja hoitohenkilökunta, nykyaikainen tekniikka sekä hintaetu luovat hyvät edellytykset sairaanhoitopalveluiden viennin kasvulle. Lisäksi Viro on houkutteleva ja kohtuuhintainen maa sekä potilaille että heidän läheisilleen.