Tutkimus- ja kehitystoiminta

Lisätietojen saamiseksi olkaa hyvä ja kääntykää suoraan palveluntarjoajien puoleen:

Competence Centre for Cancer Research

+372 620 4347
info@igen.ee
www.igen.ee, www.vtak.ee
Toiminnanharjoittamisen rekisteritunnus L02423
Syöpätutkimusteknologian kehittämiskeskus yhteistyössä lääketieteellisen laboratorion iGen:n kanssa tarjoaa seuraavia palveluita: onkogeneettiset analyysit, farmakogeneettiset analyysit, geneettinen konsultointi syövän riskejä arvioitaessa, geneettinen analyysi henkilökohtaisen ruokailusuositusten laatimiseksi.
Lue lisää

Lyhyt esittely kaikista klinikoista löytyy tästä.


Asianmukaista tietoa:
Rajan ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Virossa
Rajan ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa
KELA
Suomen sosiaali- ja terveysministeriö


Uusiin innovaatioihin tähtäävä tutkimus- ja kehitystoiminta on kaikkien kehittyneiden yhteiskuntamallien keskeinen perusta. Viro on jatkuvasti kehittyvä tieto- ja tietämysyhteiskunta, jonka menestys perustuu tutkitun tiedon hyödyntämiseen yhteiskunnan, innovatiivisen talousmallin ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Virossa on kehitetty syöpäsairauksien DNA-testauksen menetelmiä sekä niihin liittyvää perinnöllisyyskonsultointia.

Taistelu syöpää vastaan ei ole helppoa, koska syöpä on biologisesti erittäin monitahoinen sairaus. Hoidon tehokkuus riippuu pitkälti siitä, miten aikaisin syöpä havaitaan. Viron Syöpätutkimusteknologian Kehityskeskus (VTAK, Eesti Competence Centre for Cancer Research) kehittää uusia syövän varhaisen diagnosoinnin työvälineitä, jotka mahdollistaisivat sairauden havaitsemisen myös ilman potilaalle tehtäviä invasiivisia operaatioita. Osa syöpäsairauksista on perinnöllisiä. VTAK onkin siksi kehittänyt syövän DNA-testauksen menetelmiä sekä niihin liittyvää potilaan perinnöllisyyskonsultointia.

Diagnosointimenetelmien ohella VTAK tutkii ja kehittää uuden sukupolven syöpälääkkeitä ¬– tavoitteenaan lisätä lääkkeiden täsmävaikutusta eli vain syöpäsolujen tuhoamista sekä vähentää niiden sivuvaikutuksia.

Viron Syöpätutkimusteknologian Kehityskeskus VTAK on perustettu vuonna 2005 nostamaan syövän hoitomenetelmien laatua, kehittämään ja tuomaan käyttöön uusia diagnosointiratkaisuja sekä tutkimaan ja tarjoamaan lääketeollisuudelle uusia syöpälääkkeiksi sopivia lääkeaineita. Tällä hetkellä VTAK:illa on käynnissä 12 hanketta, joista neljä koskettaa diagnostiikkaa ja loput kahdeksan lääkekehitystä. Lisäksi käynnissä on kolme perustieteellistä tutkimushanketta.

VTAK on tutkimus- ja kehityslaitos, joka läpäisi positiivisin arvosanoin Viron Opetus- ja tiedeministeriön vuonna 2010 tilaamaan kansainvälisen tiedearvioinnin. Marraskuussa 2010 Suomen presidentti Tarja Halonen ojensi keskukselle ja sen kehittämälle syövän DNA-testaus ja lääkärikonsultointi -palvelulle kunniamainintapalkinnon osana Laatukeskus Excellence Finlandin ja Viron Laatuyhdistyksen yhdessä järjestämää Viron 2010 Laatuinnovaatio -kilpailua.

Esimerkkejä tarjottavista palveluista:
• Syövän perinnöllisyyden riskianalyysi
• Onkologiset geenimarkkerit (ennusteelliset sekä prognoosi- ja diagnoosipohjaiset)
• DNA-analyysit ruokavaliokonsultointia varten
• Syöpätautien perinnöllisyyskonsultointi
• Koeputki- eli in vitro -¬testaus
• Esikliiniset tutkimukset
• DNA/RNA-analyysit
• Ensimmäisen vaiheen kliiniset tutkimukset
• Tutkimus- ja kehitysyhteistyö osana EU:n viiteohjelmia
• Euroopan ja USA:n lääkevalvontarekistereitä koskevat konsultointipalvelut

Hinnat:
Perinnöllisen rintasyövän analyysit:
BRCA1-geenitutkimus: 500 €
BRCA2-geenitutkimus: 500 €
Syöpätautien perinnöllisyyskonsultointi: 130 €
*Tällä sivustolla esitetyt hinnat ovat viitteellisiä, ja kuvaavat Viron hintatasoa. Konkreettinen hintatarjous on aina hyvä kysyä suoraan mielekkäältä tuntuvalta palvelutarjoajalta – he osaavat yksilöllisten tietojenne pohjalta neuvoa ja valita sopivimmat tutkimukset sekä selvittää Teille, mistä lopullinen hinta koostuu.