Kasahstanis tutvustati Eesti tervishoidu

Mai keskel korraldas Medicine Estonia Kasahstanis Almatas tervishoiuteenuseid tutvustava konverentsi. Konverentsi põhirõhk oli onkoloogial, lisaks tutvustati Almatas bariaatria valdkonda ning jagati informatsiooni sünnitus- ja viljatusravi teemadel.

„Eesti meditsiiniteenuste tutvustamine Kasahtstani turul on vajalik, sest see loob hea pinnase arstide omavaheliste suhete edendamiseks ning tekitab senisest suurema huvi Eestis pakutavate ravivõimaluste vastu. Konverents andis meile võimaluse näha sealse turu vajadusi ja nendest lähtuvalt seada edasipidiseks eesmärke,” sõnas Medicine Estonia klastri juhatuse liige Inge Suder. Kuna konverentsi eesmärk oli SRÜ-riikide meditsiiniteenuste kvaliteedi tõstmine ja Eesti meditsiiniteenused on Euroopa tasemel, olid riigid väga huvitatud koostööst Eesti arstidega.

Almata konverentsil viidi läbi kolm seminari ning külastati kolme kliinikut. Konverentsil osalesid mitmete erialade arstid ning teised meditsiinitöötajad, seejuures said Eesti arstid anda sealsete patsientide tervislikule seisukorrale esialgse hinnangu. Esile tõstmist väärib Ida-Tallinna Keskhaigla üld- ja onkoloogilise kirurgia keskuse juhi dr Trudnikovi ettekanne bariaatriast, mis on Kasahstanis uudne ja perspektiivikas valdkond.

Lisaks Eesti tervishoiuteenuste tutvustamisele oli konverentsi eesmärk uute kontaktide loomine ja olemasolevate koostööpartneritega, eelkõige Kasahstani arstidega suhete arendamine. Konverentsil osalemine aitas tõsta klastri liikmete rahvusvahelist konkurentsivõimet ning luua Eesti teenusepakkujatest kutsuv kuvand – seejuures pidas klaster läbirääkimisi ka osapooltega, kellega üksikutel teenuseosutajatel pole võimalik ega otstarbekas tegeleda.

Medicine Estonia käis Almatas Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Kasahstani, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõstani tervishoiusektori arendamine” raames.