Kuidas täita e-tervise lubadust muutuvas keskkonnas?

Piret Hirve Teaduspark Tehnopoli tervisetehnoloogia ja Connected Health klastri juht Medicine Estonia korraldatud seminaril „Kuidas täita e-tervise lubadust muutuvas keskkonnas?“, mille eesmärk oli jagada Eesti kogemust Valgevene kolleegidega.

„Alati ei saa spetsialisti asendada digilahendusega, aga on lahendused, mis panustavad sellesse, et lühendada arstivastuvõttude füüsilisi järjekordi ja toetada inimeste tervist,“ rääkis Piret Hirv.

Hirve sõnul on maailm me ümber pidevas muutumises ning peame nende muutustega harjuma ja sammu pidama. Mõned Eesti ettevõtted on sellega kenasti toime tulnud ja toonud turule lahendusi, mis pakuvad leevendust erinevatele tervisemuredele.

Valgevene Tervishoiuministeeriumi e-tervishoiulahenduste koordinaatori Nikolai Romanovi sõnul on oluline küsimus, kuidas võimendada innovatsiooni tervishoiu valdkonnas? „See on küsimus, millega tervishoiu valdkonnas tegutsevad eksperdid ja innovatsiooni eestvedajad pidevalt silmitsi seisavad. Innovatsiooni teel on mitmed takistused, näiteks rahastuse leidmine ja erinevate lahenduste tõenduspõhisus, ent kõige suurem takistus – või isegi viga – on see, et arendusprotsessi ei kaasata lõppkasutajat.“

Romanov rõhutas, et lõppkasutaja – patsient, eakas, noor, tervishoiutöötaja (õde, arst, apteeker) – peaks olema lahenduste väljatöötamisse kaasatud algusest peale.

Eelpool mainitud probleemidele lahenduste leidmiseks on Eestis olulise panuse andnud Connected Health klaster. Klaster on kui ökosüsteem, millesse on kaasatud erinevad osapooled, keda on tarvis tervisevaldkonnas heade lahenduste loomiseks, näiteks idufirmad, IT ettevõtted, teenusepakkujad (haiglad, perearstid), ravimifirmad, ülikoolid, avalik sektor (Tervisekassa, ministeeriumid) ja kindlasti ka lõppkasutaja.

„Sul võib olla väga hea tehnoloogiline lahendus, aga kui see ei lahenda ühegi kasutaja probleemi, siis pole sellest kellelegi kasu. Tuleb pöörduda inimese poole ja temalt küsida, milline probleem vajaks lahendamist. Sellest saab lahenduse lähtepunkt,“ selgitas Piret Hirv.

Eestis võib digilahendusi leida virtuaalsest nahaarsti konsultatsioonist vaimset tervist toetavate mängudeni.

Järgnevalt mõned näited, milliste lahendusteni on jõudnud klastri ettevõtted ja koostööpartnerid.

Migrevention – maailma esimene täielikult digitaalne peavalukliinik. Võimalik pidada peavalupäevikut ja konsulteerida arstidega.

MinuDoc – videokonsultatsioon arstiga. Võimalik suhelda arstiga kohe või broneerida aeg. Vähendab arstide füüsiliste vastuvõttude järjekorda.

Dermtest – võimaldab konsulteerida dermatoloogiga. Dermtest annab esmatasandi raviasutustele (perearst, tervisekeskus, kohalik haigla) võimaluse pakkuda patsientidele sünnimärkide, haavade või muude nahaprobleemide kontrollimise teenust.

Triumf Health – tervisemäng laste vaimse heaolu toetamiseks. Esialgu loodud vähihaigetele lastele, ent pandeemia alguses hakati mänge pakkuma kõigile lastele. 2021. aasta septembris ostis Tartu linn mängu litsentsi ja kõigil Tartu linna lastel on võimalik mängu mängida ning seeläbi oma vaimset tervist hoida.

HeBA – tööealiste inimeste tervisevajadustele orienteeritud kliinik. Tervikteenus töötajale ja tööandjale – tervisekontrollid ning teised tervist ja heaolu tõstvad terviseteenused. Viiakse läbi ka vaimse tervise küsitlusi ettevõtetes. Küsitlused on anonüümsed, tööandjad ei näe, kes mida vastas.

Cognuse – veebipõhine kõneteraapia neile, kel on näiteks olnud insult. Hiljuti laienes ka koolidesse, et aidata kaasa laste kõnearengule.

ePharmafy – rakendus, mis aitab hoida silma peal ravimitel. Hea lahendus näiteks eakate kodudele, kus kasutatakse suures koguses ravimeid.

Klastri Medicine Estonia koostöö Valgevene partnerite ja spetsialistidega toimub Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Eesti IT-lahenduste tutvustamine ja e-tervise lahenduste rakendamine Valgevene tervishoiusektoris“ raames. Eelmisel aastal alustatud projektiga tutvustatakse Eesti kogemusi IT-lahenduste juurutamisel tervishoiusektoris ning aidatakse kaasa nende rakendamisele Valgevenes.

Koostöö Valgevene partneritega ja spetsialistidega toimub Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Eesti IT-lahenduste tutvustamine ja e-tervise lahenduste rakendamine Valgevene tervishoiusektoris“ raames.