Eesti meditsiiniteenuste eksport kasvab

Eesti meditsiiniteenuste eksport kasvab. Meditsiiniteenuste ekspordile ja arendamisele keskendunud klastri Medicine Estonia hinnangul kasvab Eesti meditsiiniteenuste eksport käesoleval aastal ca 5-10%. 2015. aastal oli meditsiiniteenuste ekspordi maht  vaatamata Venemaa turu vähenemisele ligi 10 miljonit eurot.

Käesoleva aasta esimesel poolel on meditsiiniteenuste eksport võrreldes eelmise aastaga ca 5-10% kasvanud. Ligikaudu 10% on kasvanud Soome patsientidele osutatud teenuste maht, samuti on kasvanud teiste naaberriikide nagu Läti, Leedu ja Rootsi patsientidele osutatud raviteenused.  Venemaa patsientide ravi Eestis on eelmise aasta paigalseisust üle saanud ja pigem võib aasta teises pooles näha väikest kasvu.  Peamiselt huvitab välispatsiente diagnostika ja kirurgiaga seotud teenused, kasvab samuti onkoloogiavaldkond. Soome patsiendid huvituvad ka Eesti hamba- ja nahakliinikute teenustest.

Kuna Venemaa lähituleviku arengud on üsna ebaselged, tasub oma riske ida suunal hajutada. See on põhjus, miks meie klastri liikmed on viimasel aastal aktiivselt vaadanud just Kasahstani ja Ukraina suunal. Eriti Kasahstani osas võib õigustatult tekkida küsimus, et kas nii kaugele turule tasub meditsiiniteenusega üldse proovima minna. On ju Tallinn riigi peamisest ärikeskusest Almatõst ligi 4000 km kaugusel. Meie kogemus näitab, et nutikas tegutsemine võib tuua üsna kiiresti reaalseid tulemusi.  Mis on oluline erinevate teenuste pakkujatel silmas pidada – kasahhid on valmis kvaliteetse teenuse eest väga korralikult maksma ja maksujõulisi kliente on seal omajagu.

Kvaliteetne teenus tähendab Kasahstani ja Ukraina klientide jaoks kindlasti ka personaalset lähenemist ja isiklikku suhtlust, muidu pole mõtet nendega äri tegema hakata. Ka meditsiiniteenuste osas huvitavad neid just keerukamad ja tippkvaliteediga protseduurid, näiteks vähiraviga seotud valdkondades.

Eesti meditsiinisektori teenustel tervikuna on tugev ekspordipotentsiaal. 2014. aastal kasvas meditsiiniteenuste eksport ligi 20% ja eelmisel aastal suutsime vaatamata Venemaa turu nõrkusele seda taset hoida ning isegi natuke kasvatada. See tähendab, et meid on välisturgudel märgatud ja Eesti meditsiiniteenused on konkurentsivõimelised.

2012. aastal loodud Medicine Estonia klastri eesmärk on turundada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti meditsiiniteenuse pakkujatest positiivne kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Samuti aidab klaster oma liikmetel tõsta rahvusvahelist konkurentsivõimet ja luua liikmetele kontaktvõrgustik.

Artikkel Meditsiiniuudistes