Muudame Eesti meditsiinikogemuse ekspordiks

Pärast 2015. aasta alguses toimunud Venemaa turu külmumist on Eesti meditsiinisektori kontaktid endiste SRÜ riikide – Ukraina, Moldova, Kasahstani ja Gruusiaga – järjest tihedamaks ja sisulisemaks muutunud. Me hakkame nendes riikides samm-sammult jõudma mitte ainult meditsiiniteenuste, vaid ka teadmiste ekspordini. See tähendab, et Eesti arstid ja tervishoiueksperdid käivad erinevate rahvusvaheliste projektide raames nendes riikides haiglajuhte ja arste koolitamas ning SRÜ riikide arstid on Eestis pikemaajalisel stažeerimisel. Viimasel paaril aastal oleme võõrustanud kümneid arstide ja tervishoiutöötajate delegatsioone ning ka ise teinud klastriga paarkümmend visiiti nendesse riikidesse. Oleme näinud, et endised SRÜ riigid tõesti soovivad Eesti haiglate kogemusest õppida ja meil kasutusel olevaid uudseid ravimeetodeid oma riigis kasutada.

Iga meditsiiniteadmiste ekspordiga lisanduv euro aitab ravida ka meie majandust, kuid see pole ainus tulu. Võimalus oma kogemusi teiste riikide arstidele edasi anda aitab väärikamalt hinnata meie oma arste ja õdesid ning motiveerida neid Eestisse jääma. Olen mitme välisvisiidi puhul märganud, et just vanema põlvkonna arstid ja meditsiinijuhid ning need arstid-õed, kellel vene keel vabalt suus, saavad oma SRÜ riikide kolleege nõustades sära silmadesse. Nad tunnevad, et nende viimase paarikümne aasta kogemus on väärtuslik ja nendelt tõesti tahetakse õppida. Kogemuste jagamine teistes riikides aitab neil Eestis igapäevase rutiiniga paremini toime tulla. Selliste kontaktide kasv on kindlasti väga oluline Eesti tööturu seisukohalt laiemalt, sest just töö ja tööturuga seotud valdkondades on Eestis lõimumisega kõige rohkem probleeme. Motiveeritud ja oma kogemust väärtustada suutvad arstid ja õed ning täiendav lisaraha teenib kõige olulisemat eesmärki – võimekust pakkuda Eesti inimestele järjest paremat ravi.

Äri tegemise, eriti teadmiste ekspordi aluseks ei ole raha või masinad, vaid inimesed oma teadmistega ja inimestevahelised suhted. Sama kehtib meditsiinis – just arstide ja haiglajuhtide isiklikul tasandil loodud head kontaktid aitavad meditsiiniteenuste eksporti arendada. Mitmed Eesti haiglad on fookuse suunanud Ukraina arstide koolitamisele ja mõned Ukraina arstid käivad Eestis isegi kuni kuuajalistel stažeerimistel. Tuleb silmas pidada, et tegelikult ei räägi me ainult meditsiini, vaid ka teiste kõrget lisandväärtust loovate teenuste ekspordist. Erinevatel visiitidel on korduvalt tulnud tutvustada Eesti tervishoiuvaldkonnas tänaseks tavapäraseid e-lahendusi, samuti on endistel SRÜ riikidel suur huvi Eesti meditsiinivaldkonna haridusvõimaluste vastu. Näiteks Tallinna Tervishoiukõrgkool ja Moldova tervishoiukõrgkool leppisid hiljuti kokku tudengite ja õppejõudude vahetuses ning koostöös õppeprogrammide arendamisel. Eriti huvitab Moldova kõrgkoolide juhte Eesti kogemus meditsiiniõdede koolitamisel kõrghariduse tasemel. Samas tuleb meeles pidada, et Eesti ei ole selles valdkonnas turul üksi. Sarnast teenust pakuvad ka teised Euroopa Liidu riigid, näiteks Ukrainas on väga aktiivsed Leedu ja Poola meedikud.

Omaette väärtus on Eesti riigi positiivne kuvand nendes riikides. Seda väärtust on aga vaja rakendada ja kasvatada, mitte kasutamata jätta. Meie kogemus näitab, et soovides teadmispõhiste teenuste eksporti suurendada, on kindlasti oluline säilitada ja võimalusel parandada ka diplomaatilise võrgustiku majandusalast võimekust. Keeruline on teha teadmistepõhist äri riikides, kus diplomaatiline tugi on napp.

Ekspordist huvituvaid meditsiiniettevõtteid ühendav Medicine Estonia klaster soovib lähiaastatel endistes SRÜ riikides tegevusmahtusid kindlasti kasvatada, sest seal on meie vastu positiivne huvi olemas. Väga lühinägelik oleks neid võimalusi kasutamata jätta.

Inge Suder
Medicine Estonia klastri juhatuse liige
Ida-Tallinna Keskhaigla turundusosakonna juhataja

Avaldatud: Äripäev, 26.06.2017