Eesti tihendab koostööd Moldova meditsiinissektoriga

Eelmise aasta lõpus külastas Eesti tervishoiutöötajate esinduslik delegatsioon Moldovat. Klastri Medicine Estonia eestvedamisel toimunud visiidi eesmärk oli luua võimalusi Eesti meditsiiniteenuste ekspordiks Moldovasse ning tihendada kontakte Eesti ja Moldova arstide-õdede ja tervishoiukõrgkoolide vahel.

Medicine Estonia juhatuse liikme ja Ida-Tallinna Keskhaigla turundusjuhi Inge Suderi sõnul näitavad klastri senised kogemused, et just arstide ja õdede head isiklikud kontaktid on peamiseks eelduseks teenuste ekspordi arendamiseks. „Moldova on meile sobiv partner – nad teavad ja usaldavad Eesti meditsiini ning on koostööle väga avatud. Leppisime kokku arstide vastastikused praktiseerimised, mis toimuvad juba käesoleval aastal. Samuti leidis endale hea partneri Tallinna Tervishoiukõrgkool,” selgitas Inge Suder visiidi tulemusi.

Koostöö raames läheb sügisel esimese Eesti arstina Moldovasse praktiseerima Ida-Tallinna Keskhaigla tunnustatud günekoloog Gabor Szirko ning kaks Moldova onkoloogiavaldkonna arsti tulevad Eestisse praktiseerima juba aprillis. See loob eelduse Moldova patsientide võimalikuks raviks ka Eesti haiglates.

Visiidil osalenud Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõu Olesja Zeeli sõnul alustatakse juba lähiajal praktilist koostööd Moldova Riikliku Meditsiini ja Farmaatsia Kolledžiga. “Nad on väga huvitatud meie kogemusest õppekavade arendamisel ning simulatsioonikeskuse loomisest õdede ja ämmaemandate õppeks. Lähiajal ootame nende õppejõudusid meie simulatsioonikeskusesse praktiseerima. Edasi on plaanis allkirjastada Erasmus+ koostööleping ning arendada  tudengite ja õppejõudude vahetust kahe kõrgkooli vahel,” avas koostööplaane Zeel.

Huvi koostöö ja Eestis praktiseerimise vastu on endise Nõkogude Liidu riikide arstidel suur. “Lisaks Moldova arstidele on lähikuudel Eestisse praktiseerima oodata 12 arsti Gruusiast ja samuti üks endokrinoloog Usbekistanist. Aprillis on klastri eestvedamisel kavas seminar Kõrgõstanis, mais seminar ja kohtumised Taškendis,” sõnas Inge Suder klastri lähiaja plaane tutvustades.

Medicine Estonia hinnangul kasvas Eesti meditsiiniteenuste eksport 2016. aastal ca 10% ja sarnast kasvu oodatakse ka käesoleval aastal. Peamiselt huvitavad välispatsiente diagnostika ja kirurgiaga seotud teenused, kuid kasvab ka onkoloogiavaldkond.

2012. aastal loodud Medicine Estonia klastri eesmärk on turundada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti meditsiiniteenuse pakkujatest positiivne kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Moldova visiit toimus Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Kasahstani, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõzstani tervishoiusektori arendamine“ raames.