Gruusia arstid tulevad Eestisse praktiseerima

Gruusia arstid tulevad Eestisse praktiseerima

Eesti arstid Gruusias

Novembri alguses tutvustas Medicine Estonia klaster Eesti meditsiini võimalusi Gruusias. Visiidi tulemusel saabuvad juba lähikuudel kaks Gruusia arsti Eestisse praktiseerima. Samuti tutvusid Eesti arstid Gruusia meditsiini viimase aja arengute ja hetkeolukorraga ning sõlmisid mitmeid kasulikke otsekontakte.

Medicine Estonia klastri juhatuse liikme ja Ida-Tallinna Keskhaigla turundusjuhi Inge Suderi sõnul oli Gruusia arstide ja haiglajuhtide huvi Eestiga koostöö tihendamise vastu suur. “Tundub, et koostöövõimalused on suured eelkõige kirurgia, pediaatria ja onkoloogia valdkonnas. Kindlasti on põnev võimalus Gruusia meditsiinitudengite vahetus Tallinna Tervishoiukõrgkooliga. Nende võimaluste täpsema kaardistamisega visiidil osalenud tervishoiukõrgkooli juhid nüüd pärast visiiti tegelevadki,” kommenteeris Inge Suder visiidi tulemusi.

Gruusia visiidi ühe osana töötas Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-kurguarst dr Erekle Dzotsenidze Kutaisi kliinikus. Ta võttis osa nii ambulatoorsest kui ka statsionaarsest tööst, samuti osales tonsillektoomia ja adenodietkoomia operatsioonidel. “Meie visiidil lepiti kokku, et kaks Gruusia kõrva-nina-kurguhaiguste arsti tulevad juba lähikuudel Ida-Tallinna Keskhaiglasse praktiseerima. Sellised arstide vahelised otsekontaktid loovad hea aluse edasiseks koostööks patsientide ravimisel,” sõnas visiidil osalenud Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-kurguhaiguste vanemarst dr Kristel Kalling.

Gruusias on mitmeid kliinikuid, mille juhid on praktiseerinud või praktiseerimas USAs ja üritavad seda läänelikku praktikat oma kodumaal juurutada. “Eesti saab oma kogemustega ses osas kindlasti abiks olla,” lisas Medicine Estonia klastri juhatuse liige.

Medicine Estonia hinnangul kasvab Eesti meditsiiniteenuste eksport käesoleval aastal ca 10%. 2015. aastal oli meditsiiniteenuste ekspordi maht  vaatamata Venemaa turu vähenemisele ligi 10 miljonit eurot. Peamiselt huvitab välispatsiente diagnostika ja kirurgiaga seotud teenused, kasvab samuti onkoloogiavaldkond.

2012. aastal loodud Medicine Estonia klastri eesmärk on turundada oma liikmete teenuseid sihtturgudel ja luua Eesti meditsiiniteenuse pakkujatest positiivne kuvand. Klaster teeb oma liikmete teenuseid tutvustavaid turundusüritusi, korraldab konverentse ja kohtumisi potentsiaalsete koostööpartneritega, osaleb messidel ja konverentsidel. Gruusia visiit toimus Välisministeeriumi arengukoostööprojekti „Kasahstani, Ukraina, Moldova, Aserbaidžaani, Gruusia, Valgevene ja Kõrgõzstani tervishoiusektori arendamine“ raames.