VAKTSINEERIMINE – kui mul on reumatoloogiline haigus

Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog Olga Žukovskaja ütleb, et reumatoloogiliste patsientide risk nakatuda koroonaviirusesse võib olla tavapopulatsioonist kõrgem. Ravimite või autoimmuunhaiguste tagajärjel pärsitud immuunsusega patsientidel on ka suurem risk põdeda haigust raskelt, samuti võib koroonaviirus muuta ägedamaks olemasoleva reumatoloogilise haiguse. Vaktsineerimisest saadav kasu kaalub üles vaktsineerimisest tulenevaid riske, mis on minimaalsed, võrreldes Covid-19 läbipõdemisest tekkida võivate tüsistustega. Vaktsineerida tuleks võimalusel siis, kui reumatoloogiline haigus on madala aktiivsusega faasis.