Medicine Estonia

Meditsiiniteenuste eksport on kujunemisjärgus ja kasvab jõudsalt üle kogu maailma. Peaaegu igas riigis pakutakse tervishoiuteenuseid välispatsientidele ning toimub koostöö erasektori ja riigi vahel. Nii on ka Eestis, kus ettevõtlikud meditsiiniteenuste pakkujad on liitunud klastrisse Medicine Estonia.

Medicine Estonia aitab tõsta Eesti meditsiiniteenuste konkurentsi- ja ekspordivõimet.

Medicine Estonia eesmärk on võimaldada klastri liikmetel teenida tulu tervishoiuteenuste ekspordilt. Klaster aitab edendada eksporti maailmatasemel teenuste väljaarendamise, sihtturgude põhjaliku tundmise ja Eesti meditsiinisektori koordineeritud ning mõtestatud tegevuse kaudu. Medicine Estonia tegevus on eelkõige suunatud oma liikmetele, et aidata tõsta nende konkurentsi- ja ekspordivõimet. Klastri liikmeteks olevate meditsiiniasutuste, ülikoolide, teadusarenduskeskuste ja teiste klastrite koostöö tulemusena muutub paremaks Eesti meditsiin ja võidab kohalik patsient. Koos ministeeriumidega ja välisesindustega annavad klastri liikmed oma osa Eesti meditsiini tulevikku. Klastri liikmed tunnetavad koostöövajadust ja usuvad, et tänu koordineeritud ühistegevusele sünnivad uued teenused ja ärimudelid. Koos on võimalik laieneda ja saada rahvusvaheliselt väärt mainet. Klaster ei ole vahendaja ega võta oma teenuste eest tasu.

Partnerid

rosmed_eng