Teenuste eksport

Eesti meditsiiniteenuste eksport annab teenusepakkujale lisatulu teenimise võimaluse, meditsiinipersonalile aga motivatsiooni teha oma head tööd Eestis. PRAXISe uuring toob esile maailmakogemuse, mille kohaselt tänu meditsiiniteenuste ekspordile tõuseb teenuse kvaliteet ka kohaliku patsiendi jaoks. Eestis palju kõneainet andnud ravijärjekorrad on eelkõige tingitud Eesti tervishoiu rahastamisloogikast, mitte arstide reaalsest töökoormusest. Tasuliste patsientide teenindamine ei mõjuta tõenäoliselt haigekassa poolt rahastatavate teenuste järjekordade pikkust. Välispatsiente võetakse vastu erialadel, kus on olemas nii valmisolek kui ka meditsiinipersonali vaba ressurss.

Meditsiiniteenuste ekspordi arenedes tõuseb ka kohalike raviteenuste kvaliteet.

2013.a oktoobri lõpus ülevõetud ELi piiriülese tervishoiuteenuste direktiiv 2011/24 rõhutab võimalust valida meditsiiniteenuste pakkujat kogu ELi piires ja näeb ette patsiendi õigused ja ravikindlustatud isikute ravikulude hüvitamise teises liikmesriigis osutatud teenuste eest koduriigi kindlustusandja poolt (kohalik haigekassa). Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja Eesti Arengufondi koostöös valminud tervise- ja heaoluteenuste ekspordivõimaluste uuring kinnitab, et Eesti meditsiiniteenuste ekspordi kasvuks on head eeldused. Klastri senine kogemus kinnitab seda. Investeeringute ligitoomisega ja ettevõtluskeskkonna jõulisema tutvustamisega soovitakse muuta Eesti tunnustatud meditsiinikeskuseks.

Vaadake tervishoiu teemalist saadet Kapital siit.