Meditsiiniteenused

Klastris teevad koostööd erineva omandivormi, eesmärgi, kliinilise valdkonna ja ärimudeliga meditsiiniteenuste pakkujat, samuti teadusarenduskeskus, ülikoolid ja meditsiinivaldkonna teised klastrid. Klastri liikmed valitakse põhimõttel, et tekiks sünergia erasektori kiirema tegutsemisvalmiduse ning avaliku sektori suurhaiglate komplekssuse vahel. Liikmeid ühendab märksõna kvaliteet ja tõsine soov kasvatada teenuste eksporti. Teenuste ekspordivõimekust aitasid perioodil 2012-2014 kasvatada Eesti suurhaiglate Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ning teadusasutuste Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse praktiline ning akadeemiline teadmus. Koostöö Terviseturismi klastri, Eesti Tervisetehnoloogiate klastri, Eesti Spordimeditsiini klastri ja Rakuravi klastri vahel annab võimaluse omavahel jagada ja saada seniseid ekspordikogemusi ning paremaid teadmisi sihtturgudest.

Klastri liikmed seisavad ühiselt selle eest, et Eesti meditsiini tase oleks jätkuvalt kõrge ja rahvusvaheliselt konkurentisvõimeline.

Klaster on avatud organisatsioon – liikmeks astumise tingimused leiate siit: „Liikmeks astumine“.

Klastri Medicine Estonia liikmed on teinud oma valiku, milliste erialade teenustele eeskätt keskenduda. Need on alljärgnevad:
1. Üldmeditsiiniline tervisekontroll
2. Diagnostika ja laborianalüüsid
3. Oftalmoloogia
4. Onkoloogia
5. Nukleaarmeditsiin
6. Sünnitusabi
7. Günekoloogia
8. Reproduktiivmeditsiin
9. Stomatoloogia
10. Ortopeedia
11. Plastikakirurgia
12. Rasvtõve kirurgiline ravi
13. Veresoontekirurgia
14. Proktoloogia
15. Figuuri esteetiline korrektsioon
16. Neuroloogia
17. Kardioloogia
18. Kardiokirurgia
19. Kõrva-nina-kurguhaiguste ravi
20. Lastehaiguste ravi
21. Rehabilitatsioon
22. Hooldusravi
23. Erihoolekanne
24. Teadusarendustegevus
25. Meditsiiniline nõustamine telefoni teel