Liikmeks astumine

Klastri liikmed on ettevõtted, kel on olemas ekspordikogemus või huvi laiendada tegevust välisturgudele ja investeerida sellesse lähiajal. Klastrisse kuulumine annab võimaluse jagada ühiseid väärtusi, osaleda ühiselt teenuste arengus ja nende müügi edendamises. Lugege siit klastrisse kuulumise eeliste kohta: „Teenused liikmetele“.

Astuge liikmeks ja saage osa klastri võimalustest end rahvusvaheliselt tutvustada!

info@medicineestonia.eu.strong>

klastri liikmeks astuda sooviv isik või asutus:

• viib end kurssi Medicine Estonia (ME) strateegiaga;
• esitab Medicine Estonia juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldusele palume lisada Medicine Estonia vähemalt kahe liikme kirjalik soovitus;
• kui ei ole veel Teenusmajanduse Koja (TMK) liige, edastab Medicine Estonia juhatus liikmeks astuda soovija taotluse TMK juhatusele, kes otsustab isiku vastuvõtmise TMK liikmeks, ning seejärel otsustatakse isiku vastuvõtmine Medicine Estonia liikmeks;
• peab täitma ja esitama ka EASi taotluse lisa „Projektis osaleva partneri andmed“;
• on valmis klastri eesmärkide täitmiseks ise omafinantseeringuga panustama (klastriprojekti omaosalustasu), vastavalt EASi taotluses toodud eelarvele ning asutajaliikmete vahel sõlmitud lepingule.