Tegevused

I periood

Matkamessut

20.- 22. jaanuar 2017
http://www.profexpo.ee/messukeskus/matka/

Medicine Estonia partnerid olid Matka messil väljas ühisstendiga. Matka on Põhjamaade suurim turismimess, mida külastab igal aastal üle 70 000 külastaja. Messil on esindatud rahvuslikud ja regionaalsed reisiorganisatsioonid Soomest ja välismaalt, reisibürood, reisioperaatorid, hotelligrupid, muud majutust ja restoraniteenust pakkuvad firmad, programme ja tegevusi pakkuvad firmad ning ka raviturismiga tegelevad asutused ja ettevõtted.

 

B2B kohtumised ST. Peterburgis Kliinilise Morfoloogilise Diagnostika Rahvuslikus Keskuses, Sünnitusmajades ja naistenõuandlates nr 6, nr 2 ja nr. 13. 

3. Märts 2017

Pildid sündmusest siin:

Pildid patoloogiakeskusest:

Eero Semjonov, Alla Paltšikova

3rd Annual Medical Tourism CE Conference

Konverensti info on kättesaadav SIIT.

AMWC Kongress

Konverentsi info on kättesaadav SIIT.

II periood

II perioodis on edukalt lõpule jõudnud maikuus alguse saanud ESCA klastrite võrdlusuuringud ning siin on uuringu raport koos ettepanekutega edasisteks tegevusteks ning pronks märgise sertifikaat (kehtib 2 aastat).

Klastritele võrdlusuuringute (benchmarking reports) eesmärk oli tuvastada klastri hetkeseis ja potentsiaal ning koostada võrdlusuuringu raport ning selle põhjal arendusettepanekuid klastri edasiseks arendamiseks.

Võrdusuuringu läbinutele väljastatakse ESCA pronksmärgis. See tähendab, et märgis antakse klastrite organisatsioonidele, kes on osalenud klastrite võrdlusuuringu läbiviimisel vastavalt European Secretariat for Cluster Analysis (edaspidi ESCA) poolt välja arendatud metoodikale ning kelle kohta saab seega  öelda, et klastrile on klastri organisatsiooni arendamine/haldamine oluline ning klastril on soov klastri juhtimistegevusi parandada.

Pronkstaseme võrdlusanalüüs koostatakse 36 indikaatori põhjal hõlmates klastri struktuuri, juhtimist, finantseerimist, töötajate poolt pakutavaid teenuseid, sisemist suhtlust ning edulugusid ja tuntust (metoodika h indikaatorid on välja toodud http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).

Nimetatud võrdlusuuringu analüüsi tulemused on ära toodud raportis  valgusfoori põhimõttel:

  • PUNANE: ei piisa ja vaja on parandamist
  • KOLLANE: hea, kuid selge ruum parandamiseks
  • ROHELINE: suurepärane, kuid paranemine võib siiski olla võimalik

Siinkohal on oluline aru saada, et teatud kvaliteedinäitajate (indikaatorite) puhul kehtivad miinimumnõuded, mis tähendab, et „punaste“ kriteeriumite olemasolu ei võimalda edasi liikuda järgmisse etappi, milleks on Euroopa klastrite juhtimise tipptaseme esimene näitaja – hõbemärgis.
Seega järgmine samm klastri organisatsiooni juhtimise kvaliteedi hindamisel on võrdlusuuringu raportis toodud parandamist vajavate tegevuste (vt raport ja soovitused dokumente) läbi mõtlemine ja ellu viimine ning seejärel ESCA intervjuuküsimustiku (nn juhtimisauditi) läbimine, mille edukust näitabki hõbemärgis.  ESCA kolmas ja ühtlasi ka kõrgeim juhtimiskvaliteedi tase on kuldtase ja selle saamiseks peab läbi mõtlema ja ellu rakendama hõbemärgise raportis toodud kriitilised nõuded.

VT ka ESCA

III periood

Turundusseminar

Medicine Estonia partnerid kutsusid kokku turundusseminari, et leida võimalusi oma tooteid ja teenuseid turundada Soomes, millised võiksid olla meie võimalused rääkis kohtumisel Mait Lukka reklaamifirmast QUBA OY. Loe ettevõttest lähemalt SIIT.

HIMSS2018

Healthhcare Information and Management Systems Society 2018 (HIMSS2018) Medicine Estonia delegatsiooni põhjalik aruanne on kättesaadav SIIT.

Pilt sündmusest:

 

 

IV periood

Medicine Estonia klastril on tegusad päevad. Lisaks juba tavapärastele rahvusvaheliste konverentside Nordic Business Forum, Digital Health, HIMSS Europe jt. külastamistele ( ja uute koostöösidemete sõlmimisele) meie partnerite poolt, on ka pidev domeeni optimeerimine vilja kandnud ja meie domeen www.medicineestonia.eu muutunud tunduvalt märgatavaks rahvusvahelises ulatuses. Ainuüksi need tegevused on muutnud klastri turundamise efektiivsemaks ja partneritele lisanud uusi patsiente. Oleme tähelepanu  leidnud rahvusvaheliste meditsiiniajakirjade väljaandjate ja messikorraldajate hulgas. Veelgi olulisem  on aga,  et meid hakkavad üles leidma välispatsiendid, kes tuleksid oma muredega partnerite juurde ravile. Tänu läbiviidud domeeni optimeerimisele ja teavitusartiklite avaldamisele pardaajakirjades oleme muutunud oluliselt nähtavamaks ja päringud kodulehele muutunud tihedamaks. Selleks, et oma nähtavust veelgi suurendada ja tuua esile võimalikud osutatavad meditsiinivaldkonnad, viidi IV perioodis läbi esimene etapp hõlbustamiseks patsiendile meditsiiniteenuste osutajate valikut ja teekonda nende juurde ning loodi äpp medicineestonia, vt. ÄPP.

Perioodi lõppürituseks korraldasime Soome ajakirjanikele, kes on spetsialiseerunud meditsiiniteemalistele artiklitele, ühepäevase seminari uute teenuste tutvustamiseks ning ringsõidu klastri partnerite kliinikutes.

Perioodi mahub ka tutvumine ja koostöösidemete sõlmimine Venemaa Meditsiiniturismi Assotsiatsiooni juhtkonnaga, kellele korraldasime ka tutvumisreisi Baltic Medicumis ja VIPClinicus.

Vaata meeleolukaid fotosid!