Ukraina projekt

Ukraina vigastatud võitlejate ja nende pereliikmete vaimse tervise toetamine läbi Ukraina tervishoiu- ja haridustöötajate koolitamise ja koostöö 

Projekti eesmärgiks on psühholoogilise toe pakkumine Ukraina võitlejatele ja nende lähedastele läbi kaasaegsete kriisipsühholoogia meetodite. Selleks piloteeritakse kahes Ukraina tervishoiuasutuses psühholoogilise esmaabi meetodit vigastatud Ukraina võitlejatele ja nende peredele. Teiseks peamiseks eesmärgiks on erialase koolituste läbi viimine Ukraina vaimse tervise spetsialistidele ja Ukraina tervishoiuasutustele, kus ravitakse sõjas vigastatuid,  ning tervishoiukõrgkoolides kaasaegse kriisinõustamise tehnikate ja võtete juurutamine.

Projekti raames plaanitakse vähemalt kahes Ukraina tervishoiuasutuses juurutada ja rakendada psühholoogilist esmaabi kui olulist meetodit post-traumaatilise stressihäire ja muude psüühiliste seisundite ärahoidmisel ja leevendamisel. Selleks on plaanis Eesti vaimse tervise spetsialistide visiidid, erialased koolitused ning teavitusüritused Ukrainas ning Ukraina spetsialistide koolitamine Eestis.

Projekti otsesed kasusaajad on Ukraina võitlejad ning nende lähedased ning koolitust saavad Ukraina vaimse tervise spetsialistid.

Plaanis on järgmised tegevused:

  • Eesti vaimse tervise spetsialistide koolitused Ukrainas, kohalike vaimse tervise spetsialistide koolitamine ja psühholoogilise esmaabi juurutamine ja rakendamine Ukraina tervishoiusüsteemis ja tervishoiukõrgkoolides.
  • Vigastatud Ukraina võitlejatele ning nende pereliikmetele psühholoogilise esmaabi osutamine.
  • Ukraina vaimse tervise spetsialistide ja tervishoiujuhtide õppereisid Eestisse.