Töökorraldus

Poolaastakoosolek
Klastri liikmed peavad korralisi poolaastakoosolekuid. Koosolekul vaadatakse üle kehtiva projektiperioodi tegevuskava ja võetakse vastu uue perioodi kava. Perioodi tegevuskava koostamisel arvestatakse kõikide liikmete ettepanekutega.

Juhatus
Juhatus osaleb aktiivselt koosolekutel tehtud ettepanekute, suuniste ning ideede rakendamise kaudu klastri tegevustes ja langetab olulisemad klastri igapäevast tööd puudutavad otsused. Mitmed juhatuse liikmed osalevad töögruppide aruteludes.

Juhtkonna liikmed:
Raul Niin, Dermatoonkoloogia Kliinik OÜ
Brit Pensa, Kliinik 32 OÜ
Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla AS

Töögrupid
Kõik liikmed on klastri töösse aktiivselt kaasatud. Klastri projekti sisulisse töösse annab oma osa turunduse töögrupp. Töögruppidest ja tihedast koostööst liikmetega tuleb ka kogu vajalik meditsiinialane ekspertiis.